Inštalácia Apache 2.2.4 , MySQL 5.0.41 a PHP 5.2.2 na WinXP

V poslednom čase čítam na fórach o programovaní (jakpsatweb.cz a builder.cz v sekciách webservery a PHP) o problémoch s inštaláciou servera Apache, PHP, MySQL, rozšírení, modulov a nastavení týchto komponentov. Preto by som sa rád pokúsil o návod na sprevádzkovanie WAMP (windows, apache, mysql, php).
Návod sa bude skladať zo 3 dielov:

- inštalácia Apache 2.2.4 a konfigurácia
- inštalácia MySQL 5.0.41 a konfigurácia
- inštalácia PHP 5.2.2 a konfigurácia

Diel 1 - inštalácia Apache 2.2.4 a konfigurácia

Krok 1 - inštalácia Apache 2.2.4

Zo stránok projektu APACHE (linka) si stiahneme verziu "Win32 Binary (MSI Installer): apache_2.2.4-win32-x86-no_ssl.msi" (ktorá je v čase písania tohto článku najnovšia, 25.5. 2007, veľkosť 4,3 MB).
Upozornenie
Chcel by som upozorniť, že tento návod je o čistej inštalácii, takže si staršie verzie Apache, PHP a MySQL odinštalujte.
A ešte si prekontrolujte, že je PORT 80 voľný pred inštaláciou (Start - > Spusit - > cmd - > netstat –ao alebo programom TCPView ), niekedy robí problém SKYPE, tak ho vypnite.
Všetky cesty k programom si môžete zmeniť, pokiaľ tak urobíte, nezabudnite, že návod sa bude líšiť!

Postup inštalácie je veľmi jednoduchý. Stačí sa riadiť pokynmi inštalačného programu.

obrázok 1
- začiatok inštalačného procesu

obrázok 2
- nastavenie informácii o serveri ako je Network Domain, Server name, email administrátora servera a Portu. Zadajte ako vidíte na obrázku (miesto localhostu, môžete zadať 127.0.0.1)

obrázok 3
- zadajte CUSTOM, pre zmenu cesty, kde bude server nainštalovaný

obrázok 4
- zadajte cestu ako C:\Program Files\Apache\

obrázok 5
- program sa nám nainštaluje do zvoleného adresára

obrázok 6
- po nainštalovaní sa objaví v systémovej lište nová ikona signalizujúca spustenie služby Apache (2klik na ikonu a objaví sa Apache Service Monitor).

obrázok 7
- zastavovanie, reštartovanie alebo spúšťanie služby Apache v Apache Service Monitor

obrázok 8
- otvorte si svoj obľúbený prehliadač (Operu? :)) a zadajte adresu http://localhost (alebo http://127.0.0.1), mali by ste vidieť to, čo vidíte na obrázku 8.

Doplním, že túto stránku je vidno aj cez IP adresu v sieti (u mňa 192.168.1.101) a z internetu cez vonkajšiu IP adresu (u mna 86.12 .X.X), ak je nastavený Port Forward na ROUTER-y pre port 80 na IP adresu môjho počítača v sieti.
A máme prvý krok za sebou.

Krok 2 - základná konfigurácia

Konfigurácia spočíva hlavne v editovaní súboru httpd.conf , ktorý bude v C:\Program Files\Apache\conf\. Otvorte si tento súbor v obľúbenom editore a môžeme sa pustiť do konfigurácie servera. Ako vidíte je každá voľba dobre okomentovaná.

Hlavné direktívy servera

ServerRoot "C:/Program Files/Apache"
# Táto direktíva nám hovorí, kde bude hlavný adresár servera, hľadať sa tam budú konfiguračné súbory a logy (/conf , /logs ). Bude to aj adresár od ktorého sa budú brať relatívne cesty.

DocumentRoot "C:/Program Files/Apache/htdocs/"
# Táto direktíva nám hovorí, kde bude hľadať server súbory (php, html) aby ich vykonal. Čiže po zadaní http://localhost sa zobrazí obsah na ceste C:/Program Files/Apache/htdocs/. Osobne mávam DocumentRoot na inom oddiely disku a to D:/www

ServerName 127.0.0.1
# Táto direktíva nám uvádza názov hostiteľa pre servera. Pre lokálne použitie nám bude stačiť lokálna IP adresa (127.0.0.1) alebo meno localhost.

ScriptAlias /cgi-bin/ "C:/Program Files/Apache/cgi-bin/"
# Táto direktíva nám hovorí kde sa budú nachádzať spustiteľné skripty typu CGI, čiže vždy keď sa vyžiada adresa napr. http://localhost/cgi-bin/ bude sa apache snažiť nám predložiť obsah C:/Program Files/Apache/cgi-bin/ a nie ako by sme si mohli myslieť C:/Program Files/Apache/htdocs/cgi-bin/

Listen 80
# Táto direktíva nám hovorí, na akom porte, alebo IP adrese bude Apache čakať požiadavky od klientov. Nechávame zvyčajne na Porte 80.

Direktíva Listen nám ukončuje nášho malého sprievodcu po nastavení servera Apache. Ostatné direktívy si prejdeme v ďalších častiach, ak budú dôležité pre chod APACHE+PHP+MYSQL.

Oficiálna dokumentácia APACHE: linka

Diel 2 - inštalácia MySQL 5.0.41 a konfigurácia

Krok 1 - inštalácia MySQL 5.0.41

Ďalší diel bude o trošku jednoduchší. Stačí stiahnuť zo stránok MySQL verziu 5.0.41 (linka).

obrázok 1
- začiatok inštalačného procesu

obrázok 2
- typická inštalácia nám bude stačiť

obrázok 3
- program sa nám nainštaluje do C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0\

obrázok 4
- po nainštalovaní nakonfigurujeme MySQL

obrázok 5
- zvolíme možnosť Standard Configuration

obrázok 6
- zvolíme možnosť Service name MySQL5 , to preto, keby ste sa rozhodli v budúcnosti inštalovať inú verziu MySQL a zaškrtneme možnosť Launch the MySQL Server automatically, čo znamená štartovať server MySQL automaticky.

obrázok 7
- zvolíme si heslo pre užívateľa root

obrázok 8
- aplikujeme nastavenia.

Po dokončení inštalácie môžeme vyskúšať prístup do MySQL.
START - > Programy - > MySQL - > MySQL server 5.0 - > MySQL Command Line Client.
Program nás vyzve na vloženie hesla. Pokiaľ uvidíte to, čo na obrázku 9, gratulujem, máte nainštalovaný server MySQL.

Krok 2 - základná konfigurácia

Konfigurácia bude veľmi jednoduchá a to žiadna. To preto, že pre naše domáce použitie je konfigurácia z inštalačného procesu dostatočná. Dôležité je nájsť vhodný nástroj na správu DB. Pre mňa osobne sú to nástroje priamo od developera MySQL a to MySQL GUI Tools. Obsahuje 4 programy:

MySQLAdministrator – administrácia užívateľských účtov, kontrola stavu servera, informácie o servere, LOGY, zálohovanie, prehľad databáz atd.
MySQLMigrationTool – pre import dát
MySQLQueryBrowser – skvelý nástroj na dotazy na DB
MySQLSystemTrayMonitor – bez komentára :)

Na celkovú správu MySQL používam program HEIDISQL, ktorý je free.

Oficiálna dokumentácia MySQL: linka

Diel 3 - inštalácia PHP 5.2.2 a konfigurácia

Krok 1 - inštalácia PHP 5.2.2

Zo stránok projektu PHP si stiahneme verziu 5.2.2 (linka). Pre nainštalovanie sa držte inštalačného procesu a niektorých zmien, ktoré si popíšeme krok za krokom.

obrázok 1
- zadajte cestu ako C:\Program Files\Apache\php\

obrázok 2
- zadajte ktorý server Apache sa použije, pre nás je to Apache 2.2.x

obrázok 3
- zadajte cestu ku konfiguračnému súboru Apache

obrázok 4
- vyberieme položky, ktoré chceme nainštalovať, pridáme Extensions a Extras

Po nainštalovaní môžeme vyskúšať fungovanie PHP.
Do DocumentRootu (DocumentRoot "C:/Program Files/Apache/htdocs/") vložíme súbor (ostatné vymažeme) index.php s týmto obsahom:

<?php

phpinfo();

?>

Zadáme http://localhost a mali by sme vidieť toto:

obrázok 5
- výpis phpinfo();

Krok 2 - základná konfigurácia

Konfigurácia PHP prebieha cez konfiguračný súbor php.ini, ktorý nájdeme v C:\Program Files\Apache\php\ . Otvoríme ho a všetko od:

[PHP_BZ2]
extension=php_bz2.dll
až po:
[PHP_ZLIB_FILTER]
extension=php_zlib_filter.dll

zmažeme (tieto extensions si zapneme postupne neskôr) a uložíme. Súbor presunieme do C:\Windows a reštartujeme server.

Ďalším krokom bude konfigurácia Apache, MySQL a PHP. Stačí nám odkomentovať (zmazať stredník ";") na riadku v súbore php.ini :
extension=php_mysql.dll a a reštartovať server.
ďalej si do systémovej premennej v PATH dopíšeme C:\Program Files\Apache\php\

obrázok 6
- Úprava systémovej premennej.
(pravá myš na Tento počítač -> Vlastnosti -> Upresniť -> Premenné prostredia -> Systémové premenné -> PATH – Upraviť -> dopísať C:\Program Files\Apache\php\).

Nakoniec otvoríme súbor httpd.conf , ktorý bude v C:\Program Files\Apache\conf\. a zmeníme riadok:
DirectoryIndex index.html
za
DirectoryIndex index.html index.php
Je to direktíva ktorá nám určuje, ktorý zo súborov sa má použiť ako index (východzí).

Ďalej pridáme za riadkom
AddType application/x-gzip .gz .tgz
riadky :
AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php-source .phps
Súbor uložíme a reštartujeme server. Pre skúšku MySQL a PHP zadajte tento kód do index.php do DocumentRoot-u :

<?php
$link = mysql_connect('localhost', 'root', 'root');
if (!$link) {
    die('Nemôžem sa pripojiť k serveru ' . mysql_error());
}
echo 'Pripojenie k serveru úspešné 
'; $conn = mysql_select_db('mysql'); if (!$conn) { die('Nemôžem sa pripojiť k databáze mysql: ' . mysql_error()); } echo 'pripojený k databáze mysql'; mysql_close($link); ?>

Oficiálna dokumentácia PHP: linka

KONIEC
PS: trvanie inštalácie cca 20-40 min, vytvorenie dokumentu cca 9 hodín
dátum poslednej úpravy dokumentu: 15.júna 2007

spat na mrako.sk